משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן

משיכת כספים מקופת גמל לפני גיל הפרישה כרוכה במס גבוה ועלולה לפגוע בחיסכון הפנסיוני לטווח ארוך. בכל זאת, במקרים חריגים ניתן לבצע משיכה מוקדמת תוך תשלום מס מופחת, בכפוף לתנאים מסוימים.

משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן

משיכת כספים מקופת גמל לפני גיל הפרישה כרוכה במס גבוה ועלולה לפגוע בחיסכון הפנסיוני לטווח ארוך. בכל זאת, במקרים חריגים ניתן לבצע משיכה מוקדמת תוך תשלום מס מופחת, בכפוף לתנאים מסוימים.

תוכן עניינים

משיכה מקופת גמל לקיצבה חודשית

במקרה של אבטלה או קשיים כלכליים, ניתן להגיש בקשה למשיכת קיצבה חודשית מכספי קופת הגמל. הקיצבה החודשית מחושבת כשיעור מהיתרה הצבורה ותלויה בגיל המבקש. למשיכה כזו חלים שיעורי מס מופחתים במעמד של קיצבה פנסיונית. יש להגיש את הבקשה לקרן הפנסיה/קופת הגמל ולצרף אישורים רלוונטיים.

משיכת "כספים חופשיים" משכר משולם

בעת משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים, ניתן למשוך את החלק המכונה "כספים חופשיים" ממרכיב שכר שולם שהופרש על ידי המעסיק, ללא תשלום מס נוסף. הכספים הללו כבר חויבו במס שכר רגיל בעת ההפרשה ולכן פטורים ממס בעת המשיכה. גובה הכספים החופשיים תלוי ביחס בין ההפקדות של העובד למעסיק

משיכת כספים בגין מצב רפואי או אירוע חיים משמעותי

במקרים מסוימים, ניתן לקבל אישור לביצוע משיכה חלקית של כספים מקופות הגמל לפני הזמן, בשל מצב רפואי קשה, תאונה או אירוע משמעותי בחיים. הרשות המוסמכת (רשות המיסים/משרד האוצר) בוחנת את המקרה לגופו ויכולה להתיר משיכה חלקית בתנאים מסוימים ובחיוב מס מופחת. יש להגיש בקשה מסודרת ולצרף אסמכתאות רפואיות או אישורים רלוונטיים.

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מעוניינים לקבל גישה למערכת?

השאירו פרטים ונחזור אליכם!

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם